Димитров - гр.Плевен

  Димитров - гр.Плевен

Инвеститор: Димитров ООД

Изпълнител на ОВКИ: Чернев клима