Регионален център за Управление на отпадъците - Стара Загора

Регионален център за Управление на отпадъците

Регионален център за Управление на отпадъците

Възложител Община Стара Загора

Изпълнител на ОВКИ: Чернев клима